28 sep 2012 19:04

Onderwerping aan de sociale zekerheid van managers bij instellingen van openbaar nut

De houders van een managementfuntie bij de instellingen van openbaar nut worden onderworpen aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de pensioenregeling voor werknemers. Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor de managers van de federale overheidsdiensten.

De houders van een managementfuntie bij de instellingen van openbaar nut worden onderworpen aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de pensioenregeling voor werknemers. Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor de managers van de federale overheidsdiensten.

 Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.