02 mei 2017 12:12

Achtervolgt partnergeweld je op het werk?

Brussel, 2 mei 2017 – Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil graag meer te weten komen over de impact van partnergeweld op de werkomgeving. In samenwerking met de drie Belgische vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB, lanceert het Instituut daarom een enquête over de ervaringen van werknemers met partnergeweld.

Om een beter zicht te krijgen op de omvang en de impact van partnergeweld op de werkomgeving, voert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in samenwerking met de Universiteit van Western Ontario in Canada en de Belgische vakbonden, ABVV, ACV, ACLVB, een nationale enquête uit. In deze enquête worden werknemers bevraagd over hun ervaringen met partnergeweld, wat voor impact dit heeft op hun functioneren, hoe ze ondersteund worden en of hun werkomgeving hierin een rol kan spelen.
Het Instituut doet dan ook een oproep aan alle werknemers, ook al maakten ze zelf geen partnergeweld mee, om volledig anoniem aan de enquête deel te nemen. Iedere persoon van 18 jaar of ouder kan deelnemen. Ga naar: https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn?Q_Language=NL om de enquête in te vullen of voor meer informatie.
De resultaten van de enquête en de concrete aanbevelingen die het Instituut op basis van deze enquête zal formuleren, zullen op een studiedag in het najaar van 2017 voorgesteld worden.
Hoeveel werknemers krijgen te maken met partnergeweld?
Dat partnergeweld een veelvoorkomend fenomeen is bij werknemers verduidelijkt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut: “Cijfers van het Bureau van de grondrechten van de Europese Unie uit 2014 stellen dat in België 42% en 21% van de werkende vrouwen het slachtoffer werd van respectievelijk psychologisch geweld en fysiek geweld door toedoen van een partner sinds de leeftijd van 15 jaar. Dit wil zeggen dat bijna elke werkgever kan geconfronteerd worden of reeds geconfronteerd werd met een werknemer die het slachtoffer is (geweest) van partnergeweld.”
Impact op werkomgeving in buitenland al aangetoond
Onderzoek uit het buitenland toonde reeds aan dat partnergeweld een impact heeft op de werkomgeving. Uit Canadees onderzoek blijkt dat 81,9% van de slachtoffers van geweld aangaf dat hun functioneren op het werk hierdoor negatief werd beïnvloed. 28,9% procent van de collega’s gaf aan dat zij ongerust of gestresseerd waren door de gewelddadige thuissituatie van hun collega. In 53,5% van de gevallen verplaatste het geweld zich zelfs naar de werkomgeving.


De verspreiding van deze enquête wordt ondersteund door:
- Netwerk personeelsverantwoordelijken Instellingen van Openbaar Nut
- Federaal Netwerk Diversiteit
- Netwerk PreviUs.be
- Netwerk Personeel en Welzijn van de Federale Overheidsdienst Bestuur en Organisatie
- Defensie
- Vereniging van Organisatie, Consumenten en Bedrijfspsychologie
- Raad Gelijke Kansen
- …


De enquête wordt mogelijk gemaakt door Barb MacQuarrie van ‘The Centre for Research & Education on Violence against Women & Children’ van Western University in Canada.
De enquête is ook beschikbaar in het Duits (https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn?Q_Language=DE), Engels (https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn) en Frans (https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn?Q_Language=FR).
Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.