26 apr 2013 19:39

Actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad heeft het actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) goedgekeurd. Het plan vermeldt de acties die de inspectiediensten in 2013 zullen uitvoeren op het vlak van de strijd tegen de bijdragefraude, de uitkeringsfraude en het zwartwerk. 

Het actieplan heeft de ambitie om een globaal overzicht te geven van de prioriteiten van de inspectiediensten in 2013 op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude. Het omvat voor elke inspectiedienst, in functie van hun core business, een reeks prioritaire acties die ze in 2013 zullen ondernemen om de fraude op het vlak van sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden. Het directiecomité van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft het actieplan goedgekeurd.