26 apr 2013 19:40

Ministerraad van 26 april 2013

Tijdens de persconferentie stelde eerste minister Elio Di Rupo de belangrijkste beslissingen van de ministerraad voor.

De hervorming van de afdeling Bestuurszaken heeft als doel de toegang tot de rechtspleging en de procedure te vereenvoudigen en een betere dienst aan de burgers te verlenen. De ministerraad heeft ook een wetsontwerp aangenomen dat de strijd tegen de handel en de vervaardiging van legal highs verscherpt. Legal highs zijn verdovende middelen die gemaakt zijn op basis van legale bestanddelen maar die samen een explosieve cocktail vormen met desastreuse gevolgen.

De ministerraad heeft ook maatregelen genomen die het horecaplan van 2012 uitvoeren en de horecasector ondersteunen. 'De regering is zich bewust van de rol die de horeca in de Belgische economie speelt' zei Elio Di Rupo. Staatssecretaris John Crombez gaf meer uitleg over de maatregelen. Minister Jean-Pascal Labille lichtte de hervorming van de Belgische spoorwegen toe en schetste de gevolgen van de crisis in Syrië op humantiair vlak. 'Iedereen is het erover eens dat het regime van Assad alle legitimiteit verloren heeft en moet vertrekken', aldus de premier.  

U kunt de video van de persconferentie bekijken op het videokanaal van de Eerste Minister.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: