26 apr 2013 19:39

Federaal investeringsprogramma 2013

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de eerste schijf van het federale investeringsprogramma vrij te geven voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen.

Met de omzendbrief van 26 maart 2013 werd beslist om voor de Regie der Gebouwen 59,45% van de kredieten van het investeringsprogramma vrij te geven. Voor de overige kredieten wordt 40% vrijgegeven.

Het investeringsprogramma heeft als doel het gebruik van de investeringskredieten op te volgen en de investeringen te spreiden over het jaar. De vastleggingskredieten van het investeringsprogramma worden daarom vrijgegeven op beslissing van de ministerraad. Het investeringsprogramma heeft geen betrekking op de vereffeningskredieten.