26 apr 2013 19:39

Uitvoering van de wet over de civiele veiligheid op het vlak van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid op het vlak van de hulpverleningszones uitvoeren.

De verdeling van de stemmen in de zoneraad tussen de burgemeesters en de leden van de zoneraad wordt omschreven. Elke gemeentelijke dotatie, vermenigvuldigd met 100, wordt gedeeld door he totale bedrag van de gemeentelijke dotaties aan de zone. Het aantal stemmen van de burgemeester wordt bepaald door het gehele getal van het quotiënt. De verdeling geldt alleen voor de stemmen over de begroting, budgettaire wijzingen en jaarrekeningen van de zone.

De voorwaarden voor de tenlastename door de hulpverleningszone van de erelonen van de advocaten die rechtshulp verlenen aan de personeelsleden van de hulpverleningszone worden eveneens verduidelijkt. Ten slotte wordt ook de vergoeding van de personeelsleden voor zaakschade gedefineerd.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.