26 apr 2013 19:39

Bijdrage stappenplan Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren

De ministerraad stemt in met de initiatieven die staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard heeft voorgesteld voor de deelname aan het Stappenplan van het Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuren.

België neemt deel aan het stappenplan van het Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuren dat de nieuwe onderzoeksinfrastructuren op Europese schaal identificeert die de komende tien à twintig jaar aan de behoeften op het vlak van wetenschappelijk onderzoek moeten voldoen. De federale overheid bevestigt de deelname van België aan vier Europese operationele onderzoeksinfrastructuren: drie prioritaire onderzoeksinfrastructuren voglens de Interministeriële Conferentie Wetenschapsbeleid en een aanvullende informatica-infrastructuur:

  • SHARE-ERIC: data-infrastructuur voor de sociaaleconomische analyse van de lopende wijzigingen als gevolg van de veroudering van de bevolking
  • INSTRUCT: geïntegreerde infrastructuur voor de structurele biologie
  • ICT-infrastructuur (netwerken van supercomputers en grid):
    • PRACE ivzw: partnerschap voor spitsinformatica in Europa
    • EGI.eu Europese gridinfrastructuur

De ministerraad stemt in met de financiële bijdrage die de POD Wetenschapsbeleid in 2013-2017 aan de infrastructuren zal bijdragen.