26 apr 2013 19:39

Nieuw mandaat voor de voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel om het mandaat van de huidige voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole te hernieuwen.

De heer Alfons Boon kreeg de vermelding zeer goed bij zijn laatste evaluatie. Zijn mandaat wordt vanaf 1 mei 2013 voor zes jaar verlengd.