26 apr 2013 19:39

Certificatie van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de certificatie van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector.

Er komt een certificatieprocedure waarvoor de producent, de invoerder en de verdeler van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector zullen instaan. 

Het ontwerp van koninklijk besluit van 30 december 2009 schrijft voor dat het geregistreerd kassasysteem aan een aantal technische minimumvereisten moet voldoen. De producent, de invoerder of de verdeler is verplicht om elke model van geregistreerd kassasysteem voor certificatie bij de FOD Financiën aan te bieden, alvorens het op de markt te brengen. Zo kan de dienst nagaan of de kassasystemen aan de technische vereisten voldoen en fraudebestendig zijn. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.