26 apr 2013 19:39

Financieringsstudie voor de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad stemt in met een financierinsstudie over de mogelijke financiering van de bouw van een oceanografisch onderzoeksschip Belgica.

Er werd een financieringsstudie voor de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica uitgevoerd. De studie toont aan dat de bouw van een nieuw schip de meest geschikte oplossing is om de continuïteit van de operationele middelen te verzekeren die ter beschikking worden gesteld van de onderzoeksgemeenschap en de verschillende openbare instellingen. 

De ministerraad geeft opdracht aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid om een studie uit voeren over de mogelijke financiering van een nieuw onderzoeksschip met ook de mogelijkheid om de Belgica te moderniseren. 

Een oceanografisch onderzoeksschip is een essentiële infrastructuur voor de zeewetenschappen en voor monitoringactiviteiten. De Belgica is al 28 jaar oud en de maximumleeftijd van een onderzoeksschip is 30 jaar.