26 apr 2013 19:39

Opleidingsopdracht van Defensie in Kindu, Congo

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om militairen en een C-130-detachement naar Kindu in Congo te zenden voor een opleiding van het 323 batallion des Unités de Réaction Rapide en de brigadestaf. 

De opleidingsopdracht kadert in het militaire partnerschapsprogramma met Congo waarvoor de inzet nodig is van:

  • 90 militairen gedurende 6 maanden om het 323 bataillon des Unités de réaction rapide te vormen
  • 10 militairen voor 2 maanden om de brigadestaf van de Unités de réaction rapide te vormen
  • een C-130-detachement met 19 militairen voor twee maal vier weken tijdens de ontplooiings- en de herontplooiingsfase

De militairenbekomen het statuut deelstand in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied - KB 03, coëfficient 2.