26 apr 2013 19:39

Omzetting van de ITS-richtlijn

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat de ITS-richtlijn* in Belgisch recht omzet. De intelligente vervoerssystemen of ITS bieden innovatieve diensten aan op het vlak van verschillende verkeerswijzen en verkeersbeheer die de gebruikers in staat stellen zich beter te informeren en veiliger en slimmer gebruik te maken van vervoersnetwerken. De ministerraad keurt ook de principes van eCall goed.

Het voorontwerp biedt een kaderwet voor de intelligente vervoersystemen met de definities, de bescherming van grondrechten en de prioritaire acties. Verdere maatregelen zullen via koninklijk besluit worden genomen. Een van de eerste acties die gepland is, is de invoering van eCall in de EU: een oproepdienst die oproepen voor noodhulp aan de inzittenden van een voertuig zal ontvangen. Het voorontwerp maakt een onderscheid tussen de openbare nooddienst, die na filtering van de oproepen, via het 112-nummer zal verlopen en de commerciële bedrijven die particuliere eCall-diensten bieden. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de gewesten en aan de Raad van State.

* omzetting van de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

voorontwerp van wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid