26 apr 2013 19:39

Omzendbrief over opmaak van de begroting 2014

De ministerraad keurt het ontwerp van omzendbrief goed dat minister van Begroting Olivier Chastel heeft voorgesteld.

De omzendbrief geeft richtlijnen voor de voorbereiding van de begroting 2014. De begrotingsvoorstellen van de diensten worden tegen 24 mei 2013 verwacht. De Inspecteur van Financiën zal een advies uitbrengen ten laatste op 30 mei 2013. De technische bilaterale vergaderingen over de voorafbeelding van de begroting vinden plaats tussen 3 en 7 juni 2013. De richtlijnen gelden voor de federale diensten van algemeen bestuur, de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut en andere gelijkgestelde instellingen, de openbare instellingen voor sociale zekerheid en de staatsbedrijven.