26 apr 2013 19:39

Overheidsopdracht voor Fedict

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris Hendrik Bogaert om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het Infrastructure Services Platform van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT).

FEDICT publiceert een overheidsopdracht om belangrijke infrastructuurdiensten van de overheidsdiensten voor de beheerders toegankelijk te maken via een cloud platform. Het bestaande Datacenter Establishment, dat belangrijke portalen zoals www.belgium.be en www.justitie.belgium.be toegang geeft tot authentieke bronnen, zal vervangen worden door cloud diensten. Via een opdrachtencentrale kunnen ook andere overheidsdiensten gebruik maken van de diensten. Het contract loop vier jaar en kan met een jaar worden verlengd.