26 apr 2013 19:39

Hervorming Belgische spoorwegen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de  Belgische spoorwegen hervormt.

Het voorontwerp hervormt de Belgische spoorwegen zoals de ministerraad op 11 januari 2013 is overeengekomen. De hervorming vereenvoudigt de structuren van de NMBS-groep door het aantal vennootschappen terug te brengen tot twee: een spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder. Het beheer wordt aldus coherenter en beter afgestemd om de behoeften van de reizigers. Beide vennootschappen zullen in samenwerking met de staat een nieuwe vennootschap oprichten HR Rail die het personeel zal beheren. Het statuut van het spoorwegpersoneel binnen de Nationale Paritaire Commissie blijft behouden.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.