Persdienst van minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Jean-Pascal Labille