28 mrt 2014 17:39

Regionale partnerorganisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst opstelt met de regionale partnerorganisaties van de gouvernementele samenwerking. 

De wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat een lijst met maximaal vijf regionale partnerorganisaties bij koninklijk besluit wordt vastgelegd. De vijf geselecteerde organisaties zijn:

  • de East African Community (EAC)
  • de Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)
  • de Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD)
  • de Economic Community of West African States (ECOWAS)
  • de Mekong River Commission (MRC)

Dankzij de uitbouw van een partnerschapsrelatie met die organisaties kan onwikkelingssamenwerking:

  • de regionale economische integratie en ontwikkeling bevorderen
  • het regionale bestuur en de rechtsorde versterken
  • een nauwere samenwerking ondersteunen binnen een prioritair thema of een prioritaire sector van de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking

Om de lijst op te stellen werd het advies gevraagd van de ambassades en bureaus voor ontwikkelingssamenwerking van de 18 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking. Vervolgens werd een opportuniteitsanalyse uitgevoerd door de geografische en thematische diensten van de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De minister heeft tot slot het voorstel van de administratie getoetst aan de politieke context, met name de klemtoon van de Belgische samenwerking in Centraal-Afrika. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.