04 apr 2014 19:59

Eerste deel van het programma 2014 van de leningen van Staat tot Staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van de nieuwe staatsleningen die een gunstig advies hebben gekregen binnen het comité Finexpo.

Het gaat om:

  • een staatslening van 8.885.100 euro aan Togo, voor de financiering van een baggerproject in de haven van Lomé
  • een staatslening van 8.160.000 euro aan Kenia, voor de financiering van een drinkwaterproject in de county Kaijado

De ministerraad verhoogt bovendien het bedrag van de staatslening aan Kenia voor de levering van materiaal aan de brandweer van Nairobi, van 5.435.000 naar 6.800.000 euro om te voldoen aan de voorwaarden van het OESO-arrangement. 

De ministerraad annuleert tevens het goedgekeurde bedrag van 1.400.650 euro van de lening die op 10 juli 2009 aan Ghana werd toegekend maar die nog niet werd ondertekend, voor de financiering van de levering en installatie van 12 wasserijen die verbonden zijn aan bestaande ziekenhuizen. 

De ministerraad neemt tot slot kennis van het programma van de staatsleningen van de voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2014.
België kent aan ontwikkelingslanden leningen van Staat tot Staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die er aan verbonden zijn. Zij hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten. 

Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.