28 mrt 2014 17:40

Oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit over de oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling goed.

Het ontwerp heeft als doel de bestaande Commissie Vrouwen en Ontwikkeling die in 1993 werd opgericht, op te heffen en een nieuwe Adviesraad Gender en Ontwikkeling op te richten. Deze hervorming komt de goede werking van de adviesraad voor gender ten goede en zorgt voor een betere integratie van gender in alle acties van ontwikkelingssamenwerking, zoals de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking voorschrijft. De adviesraad zal hoofdzakelijk de minister adviseren over de implicaties van de genderdimensie bij de uitwerking van het beleid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dankzij zijn specifieke gender expertise zal de adviesraad op voorhand een belangrijke bijdrage leveren om genderdimensie in alle interventies van ontwikkelingssamenwerking te integreren. Daarnaast zal de adviesraad voorstellen doen om de werkzaamheden van internationale instanties te voeden, onder meer in het kader van de voorbereiding van het Belgische standpunt bij deze instanties.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.