28 mrt 2014 17:40

Wijzigingen van de statuten van de NMBS Holding, Infrabel en HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wijzigingen van de statuten van de NMBS, Infrabel en HR Rail bekrachtigt. 

De statuten van de NMBS Holding werden gewijzigd na de fusie door overneming tussen de NMBS Holding en de NMBS en na de gedeeltelijk afsplitsing van een deel van het vermogen van de NMBS Holding naar Infrabel. Het gaat vooral om de aanpassing van de benaming van de onderneming, haar doel en haar kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe NMBS wordt vastgelegd op  308.146.011,56 euro.

Als gevolg van de splitsing door overneming van een deel van het vermogen van de NMBS Holding door Infrabel, werden de statuten van Infrabel gewijzigd, om het doel en het maatschappelijk kapitaal aan te passen. Het maatschappelijk kapitaal van Infrabel wordt vastgelegd op  405.701.725,94 euro.

De statuten van HR Rail werden gewijzigd om het maatschappelijk kapitaal aan te passen. Het wordt vastgelegd op 20.061.500,00 euro.

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de NMBS  Holding, naamloze vennootschap van publiek recht 

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht