28 mrt 2014 17:41

Eerste beheerscontract tussen de Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het eerste beheerscontract goedkeurt tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO - nv van publiek recht).

Het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) bepaalt de regels en de bijzondere voorwaarden die BIO moet naleven bij het uitvoeren van zijn maatschappelijk doel in de periode 2014-2019. Het beheerscontract, dat samen door de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en BIO werd opgesteld, kadert in het moderniseringsproces van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het vervangt het huidige systeem van overeenkomsten en fondsen dat de bestemming van de financiële bijdragen van de Staat en de uitvoering van het maatschappelijk doel van BIO regelt. Dit eerste beheerscontract werd goedgekeurd door de raad van bestuur van BIO tijdens zijn vergadering van 25 februari 2014.