25 apr 2014 18:27

Benoeming van de voorzitter en een lid van de raad van bestuur van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de voorzitter en een lid van de raad van bestuur van bpost.

Mevrouw Françoise Masai wordt van 23 juni 2014 tot 16 januari 2018 benoemd als lid en voorzitter van de raad van bestuur van bpost. Ze vervangt mevrouw Martine Durez aan wie eervol onstslag wordt verleend.