04 apr 2014 19:53

Contracten duurzame stad 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met Grote Steden Jean-Pascal Labille om de contracten Duurzame Stad 2014 tussen de federale overheid en 17 steden en gemeenten in het kader van het programma Grootstedenbeleid te sluiten.

17 steden en gemeenten kunnen via stadscontracten, afgesloten met de federale staat, projecten ontwikkelen om de levensomstandigheden in de stedelijke wijken in moeilijkheden, te verbeteren.

Het budget en de verdeling tussen de steden en gemeenten zijn dezelfde als in 2013. De contracten voor 2014 liggen voornamelijk in het verlengde van de voorgaande contracten.

2014 is een overgangsjaar, aangezien 70% van het budget van de stadscontracten in het kader van de staatshervorming naar de gewesten wordt overgdragen.