26 apr 2013 19:39

Overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad stemt in met twee overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid.

Een leasingovereenkomst voor de aankoop van mainframe, de vervanging van de huidige mainframe, met de gebruiksrechten voor de programma's, een abonnement op de programma's en hun onderhoud.

Een overheidsopdracht voor de migratie van het informaticasysteem van de algemene directie Personen met een handicap.