26 apr 2013 19:39

Opvolging van het Federaal plan armoedebestrijding

De ministerraad neemt kennis van de monitoring van het Federaal plan voor armoedebestrijding dat staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block heeft voorgesteld.

De stand van zaken van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012 geeft de status weer van de acties die van september 2012 tot maart 2013 op het vlak van de armoedebestrijding werden ondernomen.

Deze rapportering is een van de taken van de federale armoedeambtenaren. Volgens het Federaal plan moesten alle FOD’s en POD’s een of meer coördinerende armoedeambtenaren aanstellen in hun departement. Dit is intussen gerealiseerd.

Op 26 april 2013 hield het netwerk van de federale armoedeambtenaren een bijeenkomst om de monitoring van het actieplan verder uit te werken. De monitoring volgt de beleidsplannen, programmaties en strategieën in de strijd tegen de armoede op. Ze situeert zich op het niveau van de beleidsmaatregelen en vormt een aanvulling op de interfederale armoedebarometer.