12 jun 1998 17:00

Actieplan Informatiemaatschappij binnen de federale overheid 1997 - 19
99: prioriteiten 1998-1999