08 dec 2006 16:00

Activa start

Activa start regeling aangepast

Activa start regeling aangepast

Voor de erg laag geschoolde jongeren, de laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst en de laaggeschoolde jongeren met een handicap werd vanaf 1 april 2006 een activeringsmaatregel ingevoerd, waardoor de RVA een deel van het nettoloon ten laste neemt in de vorm van een werkuitkering. Die bedraagt 350 euro per maand. De werkgevers genieten een lastenverlaging van 1.000 euro per kwartaal gedurende vier jaar. Die maatregel kende een nieuwe regeling tussen 1 juli 2006 en 31 december 2006. Het ontwerp dat de ministerraad nu op voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft goedgekeurd, brengt het koninklijk besluit van 29 maart 2006 in zijn oorspronkelijke vorm terug. Het brengt de tussenkomst van de RVA in het nettoloon terug op 350 euro per maand voor de erg laaggeschoolde jongeren. Bovendien neemt het ook een ongewenst effect weg namelijk dat de werkgevers uit de niet private sector geen recht meer hadden op het voordeel van de activa maatregel voor de erg-laaggeschoolde werknemer. Dat recht is hersteld.