04 apr 2003 17:00

Activaplan

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Tewerkstelling, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Maatschappelijke Integratie, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Tewerkstelling, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Maatschappelijke Integratie, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.

Dit ontwerp heeft tot doel de gelijke behandeling tussen werklozen en leefloners te handhaven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002.