30 jun 2006 17:00

Activerend beleid bij herstructureringen

Aanvulling van het activerend beleid bij herstructurering

Aanvulling van het activerend beleid bij herstructurering

De ministerraad keurde een voorstel goed dat de voorwaarden bepaalt volgens welke een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest, gelijkgesteld is met een federale tewerkstellingscel. De maatregel vult het activerend beleid bij herstructureringen voorzien in het koninklijk besluit van 9 maart 2006 aan. Een tewerkstellingscel opgericht in het Vlaamse Gewest door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding volgens het decreet van 7 mei 2004 wordt gelijkgesteld met de tewerkstellingscel bedoeld in het koninklijk besluit van 9 maart 2006. Een tewerkstellingscel opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling volgens de ordonnantie van 18 januari 2001 wordt ook gelijkgesteld. Een reconversiecel opgericht in het Waalse Gewest volgens het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan van reconversies wordt gelijkgesteld. De deelname van de werkgever in herstructurering aan de tewerkstellingscel is echter een voorwaarde voor de gelijkstelling, aangezien die deelname essentieel is in het federale activeringsbeleid. De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest met een federale tewerkstellingscel. Het is een voorstel van Minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.