21 okt 2005 17:00

Activiteiten BIAC

Oprichting en organisatie van de economisch regulerende overheid voor de activiteiten van BIAC

Oprichting en organisatie van de economisch regulerende overheid voor de activiteiten van BIAC

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed. Het eerste wijzigt het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de dienst Regulering van het spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden. Het tweede bepaalt het bedrag, de berekening en de storting van de retributie door de houder van de exploitatielicentie van de luchthaven van Brussel-Nationaal, voozien door de wet van 20 juli 2005. De ontwepen zijn een voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Het ontwerp breidt de activiteiten van de dienst regulering van het Spoorwegvervoer uit en belast de dienst met de economische regulering van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. Hiervoor voegt men twee deskundigen aan de personeelsformatie toe. Om belangenconflicten te voorkomen, waarborgt het ontwerp de onafhankelijkheid van de dienst ten opzichte van de houder van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal en van het luchthavenbedrijf. Het ontwerp legt ook het bedrag vast dat BIAC moet storten aan de schatkist om de werkings- en personeelskosten van de economisch regulerende overheid voor de activiteiten van BIAC te dekken. Dat bedraagt 175.000 euro. Het ontwerp wordt voor onderhandeling aan het comité van sector VI voorgelegd, en daarna aan de Raad van State.