21 okt 2005 17:00

Ministerraad van 21 oktober 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft de volgende beslissingen genomen.