21 okt 2005 17:00

Residence Palace

Terbeschikkingstelling van de Residence Palace aan de Europese Raad: ontwerp van memorandum of understanding

Terbeschikkingstelling van de Residence Palace aan de Europese Raad: ontwerp van memorandum of understanding

De Ministerraad keurde het ontwerp van Memorandum of understanding tussen de Belgische Staat en het Secretariaat-Generaal van de Europese Raad goed, over het ter beschikking stellen van Blok A van de Residence Palace, Wetstaat 155 in Brussel. Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, eerste Minister, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting. De Europese Raad besliste in maart 2004 het Belgische voorstel (*) te aanvaarden. Dat stelt Blok A van Residence Palace ter beschikking van de Europese Raad, om er in de toekomst alle vergaderingen van de Europese Raad in Brussel te organiseren. Een beslissing die de Europese Raad nam in Nice. Een architectuurwedstrijd werd georganiseerd om het bouwproject te selecteren. De laureaat werd begin september bekend gemaakt. Het gaat om het tijdelijk consortium Samyn and Partners (BE) - Studio Valle Progettazioni (it) - Buro Happold (UK). Het memorandum of understanding geeft de essentiële elementen weer van het akkoord tussen België en de Raad. Het houdt ook rekening met het project dat door de architectuurwedstrijd weerhouden werd. De Belgische Staat zal via de Regie der Gebouwen als opdrachtgever optreden. Voor de ondertekening van de definitieve conventie, moeten de afspraken over de financiële modaliteiten worden vastgesteld. Die conventie zal op juridische wijze de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen vastleggen. De Ministerraad belast de Minister van Financiën ermee de vordering van de werken regelmatig voor te stellen en in samenspraak met de Minister van Begroting de Ministerraad te interpelleren, zodra de gevolgen van de financieringsmodaliteiten voor de begroting duidelijker zijn. (*) geformuleerd tijdens de Europese Raad van december 2003.