21 okt 2005 17:00

Algemene ramp

Erkenning als algmene ramp van de hevige neerslag van 29 juni 2005 en 3 en 4 juli 2005

Erkenning als algmene ramp van de hevige neerslag van 29 juni 2005 en 3 en 4 juli 2005

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de hevige regenval, plaatselijk van grote hagelkorrels vergezeld, die op 29 juni 2005 in verschillende gemeenten van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Namen en het administatief arrondissement Brussel-Hoofdstad als algemene ramp erkent. Het ontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het ontwerp bepaalt de omvang van de ramp. De hevige regenval beantwoordt aan de criteria om als natuurramp te worden erkend. Het KMI bevestigt dat de neerslaghoeveelheid de drempels had bereikt. Het verslag van de Gouverneurs vermeldt dat het globale bedrag van de schade meer dan 1.250.000 euro bedraagt en per gezinsdossier meer dan 5.000 euro. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 dat de hevige regenval van 3 en 4 juli 2005 in verscheidene gemeenten van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen als ramp erkent. Dit ontwerp voorziet in de uitbreiding van de algemene ramp met de gemeenten Brunehaut, Wachtebeke, Lovendegem en Avelgem.