21 okt 2005 17:00

Afvalwaterzuiveringsstations

Overheidsopdracht voor de aankoop van vijf waterzuiveringsstations

Overheidsopdracht voor de aankoop van vijf waterzuiveringsstations

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een overheidsopdracht te sluiten via een algemene offerte-aanvraag voor de aankoop van 5 waterzuiveringsstations. In het kader van de Belgische deelname aan humanitaire acties en operaties voor het behoud van de vrede is Defensie in 2002 gestart met de uitvoering van een aankoopprogramma gekend onder de naam 'cantonnement PSO'. De schijf van 2005 voorziet in de verdere uitvoering van het programma door de aankoop van 5 waterzuiveringsstations. Een kantonnering produceert duizenden liters afvalwater per dag. Een groot deel hiervan komt in het rioleringssysteem terecht, voor zover dit al bestaat. Wanneer er geen rioleringssysteem is of wanneer het ontoereikend is, kan men enkel met de installaie van een waterzuiveringssysteem de lozing van onbehandeld afvalwater vermijden. Dankzij de installatie kan men de belasting van de omgeving beperken en aldus een mogelijke bron van conflicten met de lokale autoriteiten uit de weg ruimen.