21 okt 2005 17:00

Overlegcomité

Benoeming van mevrouw Freya Van den Bossche als lid van het overlegcomité

Benoeming van mevrouw Freya Van den Bossche als lid van het overlegcomité

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité, opgericht bij gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. Mevrouw Freya Van den Bossche, die tot vice-eerste minister en minister van Begroting is benoemd, vervangt de heer Johan Vande Lanotte als lid van het overlegcomité.