21 okt 2005 17:00

Geïntegreerd politiegebouw in Kortrijk

Onderhandelingen met de Stad Kortrijk over de bouw van een geïntegreerd politiegebouw

Onderhandelingen met de Stad Kortrijk over de bouw van een geïntegreerd politiegebouw

De Ministerraad gaf opdracht aan de Regie der Gebouwen, op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om met de stad Kortrijk te onderhandelen over een samenwerkingsakkoord voor de bouw van een geïntegreerd politiegebouw. De constructie van een geïntegreerd gebouw biedt naast de besparing op het bouwprogramma, ook nog het voordeel dat het een concretere samenwerking tussen de Federale en de Lokale politie in de hand werkt. Men zal het geïntegreerd politiegebouw optrekken op het terrein 'Kortrijk-Weide' dat zo'n 10.000m² omvat. Het bevindt zich nabij het nieuwe Justitiepaleis II en de Westelijke ring. Het zal worden verworven door het Stadsontwikkelingsbedrijf. De Ministerraad ging er ook principieel mee akkoord dat het samenwerkingsakkoord een huurovereenkomst voorziet voor een termijn van 25 jaar, met vrijblijvende optie tot aankoop na 25 jaar.