21 okt 2005 17:00

Monopolierente van de Nationale Loterij

Vastlegging van het bedrag van de monopolierente voor 2005

Vastlegging van het bedrag van de monopolierente voor 2005

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor 2005. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting. De monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is voor 2005 aan de Staatsbegroting bedraagt 86.763.000 euro, zoals voorzien in artikel 27 van het beheerscontract van 27 maart 2003. Het ontwerp legt ook de betalingsmodaliteiten van de rente vast.