21 okt 2005 17:00

Legercontingent

Vaststelling van het legercontingent voor 2006

Vaststelling van het legercontingent voor 2006

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het legercontingent voor 2006 vastlegt. Het ontwerp is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. Het contingent is beperkt tot 41.538 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een dag in 2006 onder de wapens mogen zijn. Het is onderverdeeld in: - maximum 39.948 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen, - maximum 690 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen, - maximum 900 wederopgeroepen militairen De militairen die in disponibiliteit zijn gesteld zijn niet opgenomen in het legercontingent.