21 okt 2005 17:00

Beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs

Verplichting van het examen dat de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs onderzoekt

Verplichting van het examen dat de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs onderzoekt

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk en een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Bedieners van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals vervoerders, scheepsbevrachters, afzenders..., zijn volgens het koninklijk besluit van 1 juli 1999 verplicht een veiligheidsadviseur aan te werven. Dat koninklijk besluit regelt ook de opleiding, het examen en de afgifte van het certificaat van veiligheidsadviseur. De internationale verdragen die deze aangelegenheden regelen maken het examen verplicht vanaf 1 juli 2005. De Europese richtlijn die deze aangelegenheden van toepassing maakt op het nationaal vervoer wordt wellicht ook aangepast. De eerste certificaten vervielen vanaf eind 2004. Daarom behoudt het ontwerp de inhoud van het koninklijk besluit van 1 juli 1999, maar maakt het examen verplicht voor de huidige houders van een certificaat van veiligheidsadviseur die hun certificaat wensen te verlengen. Daarnaast zijn er nog twee wijzigingen. De eerste slaat op de mogelijkheid om op basis van een lastenboek en diverse objectieve bepalingen nieuwe organismen te erkennen die belast zijn met het bijstaan van de examenscommissie. De tweede houdt rekening met de richtlijnen die de Raad van State formuleerde waardoor een aantal bepalingen van het bestaande ministerieel besluit in het koninklijk besluit worden hernomen. Kwestie van de complementariteit tussen het koninklijk en het ministerieel besluit te verzekeren. De ontwerpen houden rekening met de adviezen van de Gewesten. Ze worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.