21 okt 2005 17:00

Chemische aanval

Voorwaardelijke schijf 2005 van de aankoopdossiers inzake chemische aanval

Voorwaardelijke schijf 2005 van de aankoopdossiers inzake chemische aanval

De Ministerraad gaf de heer André Flahaut, Minister van Defensie, de toestemming om de voorwaardelijke schijf 2005 te lichten, van het aankoopcontract van chemische alarmdetectoren en draagbare toestellen voor de identificatie van chemische agentia dat in 2005 is afgesloten. Dankzij dit materieel kan men de militairen tijdens de uitvoering van een opdracht op tijd alarmeren in geval van een dreiging van chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire dreiging. Zo kan men onmiddellijk de aard van de toxische dreiging identificeren en beschermende maatregelen nemen.