21 okt 2005 17:00

Cofinanciering van NGO's

Hervorming van de cofinanciering van de Belgische niet-gouvernementele organisaties

Hervorming van de cofinanciering van de Belgische niet-gouvernementele organisaties

Op voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, over de erkenning van Belgische Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's). Het ontwerp is de eerste stap in de hervorming van de cofinanciering van NGO's, waarvan de belangrijkste doelstellingen zijn: de verlichting van de procedures, administratieve vereenvoudiging, een meer flexibele cofinanciering en een betere financiële zekerheid voor de NGO's. Het project voorziet een systeem van dubbele erkenning voor de NGO's: - een basiserkenning; - een bijkomende erkenning, genoemd "programma-erkenning" die aan de NGO's de mogelijkheid zal bieden om triënnale programma's op te richten, waardoor de jaarlijkse indiening van een actieplan wordt vermeden. Het ontwerp is voor advies overgedragen aan de Raad van State.