09 mei 2003 17:00

Activiteitencoöperatieven

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van ministerieel besluit goed tot toekenning van een toelage van 50.000 euro aan de activiteitencoöperatieven Startpunt, Challenge en Take off, evenals een ontwerp van ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 15.000 euro aan de activiteitencoöperatieve Azimut.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van ministerieel besluit goed tot toekenning van een toelage van 50.000 euro aan de activiteitencoöperatieven Startpunt, Challenge en Take off, evenals een ontwerp van ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 15.000 euro aan de activiteitencoöperatieve Azimut.

Deze activiteitencoöperatieven worden opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk. Deze structuren dragen bij tot de strijd tegen de werkloosheid en tegen zwart werk. Er werd rekening gehouden met de begrotingsdiscipline die wordt opgelegd in het vooruitzicht van de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003.