14 jul 2023 17:39

Actualisatie federaal aankoopbeleid 2021-2023

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de actualisatie van de nota federaal aankoopbeleid 2021-2023.

Op 19 november 2021 heeft de ministerraad het ontwerp van de nota federaal aankoopbeleid 2021-2023 goedgekeurd. In de nota werden meerdere actiepunten en projecten weerhouden om toe te werken naar een duurzamer aankoop- en overheidsopdrachtenbeleid dat toegankelijker is voor KMO’s. Daarnaast werden ook de inspanningen voor de digitalisering van de overheidsopdrachten voortgezet, o.a. via de implementatie van elektronische facturering en de uitrol van een nieuw e-procurementplatform dat kopers en ondernemingen gebruiksvriendelijkere functionaliteiten biedt.

Om de verschillende projecten te controleren en om eventuele corrigerende maatregelen te treffen, heeft het Dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA een actualisatie van de nota voorgesteld aan de leden van het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) en aan het College van Voorzitters van de FOD’s en POD’s. Het gaat om een stand van zaken van elk actiepunt in de nota die in november 2021 werd goedgekeurd en een update van alle performantie-indicatoren van het samenwerkingsmodel en van het federaal aankoopbeleid voor het jaar 2022.