10 nov 2022 15:51

Actualisaties inzake het vergoedingssysteem van het FAGG en verdovende middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed ter actualisatie van bepalingen inzake het betalingssysteem voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de classificatie van verdovende middelen.

Het FAGG is overgeschakeld van een systeem van voorafbetalingen van retributies naar een systeem van betalingsberichten. Het koninklijk besluit houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen bevat nog enkele bepalingen die nog niet aangepast zijn aan dit nieuwe stelsel. Deze worden geschrapt.

Daarnaast wordt ook een bijlage vervangen die een aantal verdovende middelen en psychotrope stoffen bevat die zijn opgelijst op basis van een generieke classificatie, dewelke zijn onderworpen aan controlemaatregelen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.