20 dec 2019 14:43

Addendum bij het contract voor de prefinanciering van de spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot het ontwerp van addendum bij het contract voor de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge van 5 december 2006 (SPV Zwankendamme), en de bijlagen, goed.

SPV Zwankendamme werd opgericht om de werken voor nieuwe spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge te prefinancieren. Rekening houdend met de herziene groeicijfers van de haven en de wijzigingen in de logistieke processen stelde Infrabel later echter voor om de oorspronkelijke scope van de SPV Zwankendamme te wijzigen.

Het ontwerp van addendum heroriënteert het saldo van de SPV Zwankendamme naar de afschaffing van negen gekoppelde overwegen te Bilzen en Diepenbeek op spoorlijn 34, en op sneltramtraject Spartacus 1: Hasselt-Maastricht, door Infrabel. Dit kan enkel gebeuren voor zover en in de mate dat de middelen daadwerkelijk vrijkomen, en zonder dat hiervoor de beëindiging en facturatie van de werken moet worden afgewacht.

De eerste minister en de minister van mobiliteit worden gemandateerd om het addendum te ondertekenen.