19 mrt 2004 16:00

Administratieve en geldelijke toestand

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van besluit goed van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van besluit goed van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit ontwerp beoogt de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit (*) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor het contractueel personeel van de instellingen van openbaar nut en van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (*) van 7 mei 1999.