17 jan 2003 16:00

Administratieve last voor aannemers van overheidsopdrachten wordt verlicht

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat tot doel heeft de administratieve last voor aannemers van overheidsopdrachten te verlichten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat tot doel heeft de administratieve last voor aannemers van overheidsopdrachten te verlichten.

Tot op heden moesten deze schuldeisers van de Staat hun facturen certifiëren, ondertekenen en in drievoud overleggen. De administratie van de Thesaurie kon, mits het naleven van bepaalde voorwaarden, wel afwijkingen toestaan. Het ontwerp (**) beoogt de afschaffing van deze overbodig geworden en verouderde formaliteiten en draagt zo bij tot de administratieve vereenvoudiging van het bedrijfsleven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868. (**) dat op de eerste dag na publicatie in het Belgische Staatsblad in werking zal treden.