17 mei 2013 17:31

Administratieve overdracht van een aantal wegen aan de Vlaamse Landmaatschappij

De ministerraad stemt in met de kosteloze administratieve overdracht van een aantal wegen ten noorden van de Steenweg op Rijkevorsel van de federale overheid aan de Vlaamse Landmaatschappij. 

De wegen en dreven liggen naast het eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij en dragen bij tot het project 'ruilverkaveling Merksplas'. De ministerraad had in 2011 ook de overdracht goedgekeurd van een aantal percelen ten zuiden van de Steenweg op Rijkevorsel aan de Vlaamse Landmaatschappij. De eigendomsstructuur van de wegen wordt zo gelijkgeschakeld en dankzij de overdracht staat de Regie der Gebouwen niet in voor het onderhoud van wegen en bomen.