22 okt 2004 17:00

Administratieve vereenvoudiging

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, nam de Ministerraad kennis van de vooruitgang die werd geboekt op het vlak van administratieve vereenvoudiging (*).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, nam de Ministerraad kennis van de vooruitgang die werd geboekt op het vlak van administratieve vereenvoudiging (*).

De afschaffing van de fiscale zegels voor de aanvraag van rijbewijzen is één van de vereenvoudigingen die binnenkort voorzien zijn. De Ministerraad heeft ook de Ministers van Economie, Financiën, Justitie, Middenstand, Sociale Zaken en Volksgezondheid opgedragen om samen met de Staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging ten laatste op 3 december 2004 een ontwerp van koninklijk besluit over de elektronische boekhouding voor te leggen. (*) sinds de goedkeuring van het Kafka-plan op 7 mei 2004.