22 okt 2004 17:00

Ministerraad van 22 oktober 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 oktober 2004, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 oktober 2004, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft volgende beslissingen goedgekeurd.